Inschrijving voorjaarscompetitie

10 november 2018


De KNLTB gaat, zoals al gemeld is in de laatste nieuwsbrief, de regelgeving en vormgeving van de tenniscompetities behoorlijk aanpassen. Bij deze harmonisatie is bijvoorbeeld het aantal competitiesoorten al drastisch teruggebracht, maar ook gaan ze uit van een baanbeschikbaarheid van 1,33 baan per thuisspelend team. 

Deze wijzigingen hebben ook grote gevolgen voor de inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2019, met name voor de vrijdagavond. Terwijl we dit jaar nog 9 (voorjaar) en 10 (najaar) teams hebben ingeschreven, zal dit volgens de nieuwe KNLTB-standaard nog maar voor 6 teams mogen! Op bestuurlijk niveau wordt nog getracht om de baanbeschikbaarheid op 1,25 te laten uitkomen. Bij toestemming van de bond zou dit betekenen dat er maximaal 8 teams op vrijdagavond ingeschreven kunnen worden. 

Bij een overschrijding van deze aantallen teams zal er, voordat de inschrijving definitief verstuurd wordt, geloot moeten worden. De uitgelote teams hebben dan nog een mogelijkheid om zich in te schrijven voor een competitie op een andere dag; tevens hebben zij dan voorrang bij de eerstvolgende competitie-inschrijving (= Najaarscompetitie 2019). 

Het inschrijfformulier is ook te downloaden van de website: https://www.ltvzuidland.nl/voorjaarscompetitie
Inschrijfformulier voorjaarscompetitie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0181-452481

Tennispark LTV Zuidland

Molendijk 21/D
3214 VG Zuidland
Nederland