Geschiedenis

HISTORIE VAN DE VERENIGING  

Met de gemeente Zuidland is in 1971 overeengekomen om ter plaatse van het oude wiel aan de trambaan bij de Stationsweg een start te maken met de aanleg van een tennispark(je). Met slakken en zand werd het terreintje gereed gemaakt voor twee banen en leden van het eerste uur staken de handen uit de mouwen en timmerden een houten kleedruimte met de kleinste kantine die men zich voor kan stellen.  

Luchtfoto uit 1970 van de Stationsweg. Achter deze huizen werden de eerste twee banen aangelegd.

Zonder verdere geldelijke steun van de overheid konden de leden dit realiseren en dat zou het voorbeeld blijven voor de verdere toekomst. Wel werd in die tijd, en zeker niet vergeefs, een beroep gedaan op het bedrijfsleven van Zuidland en omgeving voor sponsoring. LTV Zuidland bleef daardoor baas in eigen huis en kon toch alles tot stand brengen wat een moderne sportvereniging nodig heeft.

Omdat de vereniging zich vanaf 1971 mocht verheugen in een groei van het ledenaantal was het park aan de Julianastraat begin 1980 te klein geworden. Ook de kleedruimte en kantine waren niet meer toereikend voor de eisen die daar aan gesteld moeten worden. Na een pittige onderhandeling met de gemeente kon een gedeelte van de ligweide van het zwembad aan de Molendijk, naast de sporthal, beschikbaar komen voor een nieuw park. Met de gemeente werd een symbolisch huurbedrag per jaar overeengekomen, op voorwaarde dat de tennisvereniging alle kosten van grondbewerking, aanleg en bouw van de accomodatie voor haar rekening zou nemen. Opnieuw stonden de leden voor een grote uitdaging. Bijna iedereen zette zich in om een bijdrage te leveren, was het niet met grondwerk of bouwwerkzaamheden dan wel met schilderen of tuinaanleg. Andere leden zorgden voor sponsorgelden en velen kochten obligaties om een deel te financieren. De RABO-bank had vertrouwen in zo'n aanpak en financierde het ontbrekende deel op mooie voorwaarden.

In een jaar tijd kon verhuisd worden en in 1983 werd het nieuwe park door burgemeester van Geest geopend. Een houten clubhuis (gebruikt) was fraai geschilderd en tennissers konden weer vooruit. Al snel was duidelijk dat de kwaliteit van de gravelbanen alleen maar op hoog niveau kon blijven bij regelmatig sproeien. Opnieuw besloot de club te investeren en in 1984 en 1985 werd een automatische sproei-installatie aangelegd met aansluitend verlichting voor twee banen. Enkele jaren daarna volgde verlichting voor de banen 3 en 4. Het onderhoud werd en wordt nog steeds door veel leden verzorgd en ook de aanleg van die verlichting was een schoolvoorbeeld van zelfwerkzaamheid. Men kocht gebruikte masten, die in eigen beheer werden verlengd, gestraald en in de lak gespoten. Bij de plaatsing waren minstens 40 leden behulpzaam, omdat er geen kraan bij kon komen.

Het clubhuis was een oude directiekeet en begon de nodige gebreken te vertonen. Opnieuw ging een werkgroep aan de slag en omdat de kosten van een nieuw gebouw de begroting te boven ging, werd inventief gezocht naar oplossingen. Men wilde in de bestaande stijl blijven en een houten clubgebouw plaatsen. Via allerlei omwegen werd een klein Pools bedrijf gevonden die zo'n gebouw kon maken en als de leden zelf alle voorbereidende werkzaamheden en de afwerking konden doen, was dat een haalbare zaak. De Polen kwamen het gebouw monteren en het waren spannende tijden ! Vele leden gingen opnieuw aan de slag en vanaf de ingebruikname in 1994 ontvangen wij nog met regelmaat bewonderende complimenten voor het bijzonder stijlvolle en warme onderkomen. Natuurlijk was er veel verbeterd bij de vernieuwing en het ledental steeg dan ook gestaag. In 1998 werd een plan ontwikkeld dat er toe geleid heeft dat met de gemeente overeenstemming werd bereikt om een stukje van de ligweide van het zwembad bij het tennispark te trekken en zo een vijfde baan te realiseren. Het plan om tegelijk alle banen te vernieuwen werd door de leden omarmd en tevens werd besloten om de banen van een nieuwe toplaag te voorzien, Canada Ten.

In 2011 vierde de club zijn 40-jarig jubileum. Gedurende het jaar waren er diverse evenementen georganiseerd, waaronder een clinic met Kirstie Boogerd, een ballonnenwedstrijd, een reünietoernooi en een hele gezellige feestavond!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 452 481

Tennispark LTV Zuidland

Molendijk 21D
3214 VG Zuidland